Certyfikarty

Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności. Zostały one wystawione przez upoważnione do tego państwowe instytucję certyfikujące.

Atest Higieniczny PZH- potwierdza, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i środowiska naturalnego.

 

 

Przebadana dermatologicznie– nasze oznaczone produkty nie przyczyniają się do powstawania alergii, co zostało potwierdzone przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

 

 

Deklaracje zgodności - dostępne są do pobrania przy każdym z naszych produktów, w zakładce - Do pobrania.

 

 

Copyright © 2021 Oxyline Sp. z o.o. | Magento