Certyfikaty

Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Zostały one wystawione przez upoważnione do tego państwowe instytucje certyfikujące.

Współpracujemy z Łódzkim Instytutem Włókiennictwa oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Posiadamy też własne laboratorium w którym na bieżąco badamy jakość naszych wyrobów.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Naszych wyrobów wykonujemy szereg dodatkowych badań (np. badania dermatologiczne, badania cytotoksyczności).

 

Atest Higieniczny PZH- potwierdza, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i środowiska naturalnego.

 

 

Przebadana dermatologicznie– nasze oznaczone produkty nie przyczyniają się do powstawania alergii, co zostało potwierdzone przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

 

 

Deklaracje zgodności - dostępne są do pobrania przy każdym z naszych produktów, w zakładce - Do pobrania.

 

 

Copyright © 2021 Oxyline Sp. z o.o. | Magento