Zwroty, Reklamacje

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji:
Wypełnij Formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: firma, imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2. Odesłanie produktu:
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz jeżeli to możliwe kopią faktury zakupu lub nr zamówienia.

3. Wysyłka:
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Oxyline Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 23,
95-200 Pabianice

Zwrot towaru
Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, należy wypełnić Formularz Oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłać go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres:

Oxyline Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 23,
95-200 Pabianice

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz jeżeli to możliwe paragon lub fakturę.

UWAGA

Pozostałe informacje dotyczące reklamacji i odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie .

Copyright © 2021 Oxyline Sp. z o.o. | Magento